Tranzit Saturna

Strana 1 od 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Sledeći

Ići dole

Tranzit Saturna

Počalji  Maki taj Uto Nov 11, 2008 1:42 pm

Saturnu je potrebno 28 do 29 godina da zaokruži jedan kompletan zodijački ciklus. Tokom tih godina može se očekivati da približne vremenske intervale provede tranzitirajući kroz svaku od natalnih kuća. Osim ukoliko ne koristite sistem jednakih kuća, dužina njegovog tranzita kroz jednu natalnu kuću će zavisiti od veličine same kuće, ali će Saturn provesti približno oko 2,5 godine na prosečni prolaz kroz jedan znak, ili 30° kuće.
Primetićete da njegovi efekti kristalizuju, prizemljuju i stabilizuju. Generalno, posledice njegovih tranzita se osećaju na izraženiji način tokom prvog dela tranzita kroz kuću, kao i kada oformi aspekat sa nekom od planeta u natalnom horoskopu. Kako Saturn napreduje ka kraju I kuće, natus teži da stekne pojačano razumevanje i iskustvo. Saturnovo tranzitno kretanje kroz kuće u osnovi ima za cilja da poduči o nezavisnosti, o tome da se ne smemo oslanjati na druge. Za početak, generalno se javlja osećaj sprečenosti i nedostatka podrške od strane ljudi, u onom segmentu života kojima vlada kuća. Do kraja tranzita kroz kuću natus će naučiti kako da se u toj oblasti tokom budućih situacija oslanja isključivo na sebe samog.
Generalno, dok Saturn prolazi kroz kuće vatrenog trojstva (I, V i IX), postoji problem sa samopouzdanjem i bavimo se temama lične produktivnosti. Tranzitom Saturna kroz zemljane kuće (II, VI i X), potvrđujemo pitanja vrednovanja sebe samih i naše efekasnosti. Tranzit kroz vazdušne kuće (III, VII i XI) izvlači u prvi plan odnose natusa sa drugima, i uverava nas koliko se malo zapravo možemo osloniti na njih, kao i na našu sopstvenu percepciju. Tranzitirajući kroz seriju vodenih kuća (IV, VIII i XII) ponovo procenjujemo naše unutrašnje zalihe vere, našu vezu sa prošlim događajima, i psihološke mehanizme.
Saturn nas čini odgovornim u svakoj oblasti koju dotakne. Svaka kuća vlada specifičnim oblastima naših života, naših identiteta, i Saturnovi tranziti će aktivirati ove oblasti na uvid, reorganizaciju i ponovnu izgradnju.

Saturn u tranzitu kroz I kuću natalnog horoskopa
Vrlo često je Saturnov dolazak na vrh 1. kuće doživljaj neobične vrste, jer nam on stiže iz 12. kuće. Dok je prolazio kroz 12. kuću bili smo povučeni u svoj unutrašnji svet, naša podsvest je bila vrlo aktivirana, i izlaskom na Ascendent odjednom nam dolazi u prvi plan spoljašnji svet. Kada Saturn stoji u konjunkciji sa Ascendentom često doživljavamo nešto što nas «prizemljuje», što nas «spušta na tlo». Tranzit preko Ascendenta može nam doneti pravo buđenje iz sveta snova, fantazija i spiritualnih uticaja. Sve postaje realnije i ponovo treba da delujemo svesno.
Prva kuća predstavlja naš nastup i pristup prema spoljašnosti, prema našim ličnim kontaktima sa spoljašnim svetom, pogotovo mnogo govori o našem fizičkom izgledu. Sa sobom donosi u 1. kuću i svoje zadatke i svoje «ispite». Zbog toga je moguće da u drugim ljudima probudimo otpor prema sebi, jer naš nastup može biti distanciran, možda zračimo odbrambenim stavom, i obično smo generalno manje dostupni drugima nego ranije. U toj situaciji je i rizik nerazumevanja sa okruženjem izuzetno velik.
Kod tranzita Saturna kroz 1. kuću konfrontujemo se sa sopstvenom unutrašnjom stabilnošću. Da li se naša lična pojava temelji na sopstvenoj, unutrašnjoj snazi ili na strahu od spoljašnosti? Da li smo mi onakvi kakvim se pokazujemo? Ovaj tranzit nas tera da razvijemo svoju unutrašnju jačinu i sigurnost u odnosu na spoljašnji nastup, i sugeriše nam da preuzmemo odgovornost za sebe i sopstvene postupke.
To je dakle vreme kada sebe pažljivo i detaljno promatramo, i kada sebe bolje upoznajemo. Kroz to iskustvo možemo postati jači i dobiti dubok osećaj lične odgovornosti.

Saturnov tranzit kroz I kuću započinje Saturnovom konjunkcijom sa Asc-om, što je tranzit od veoma snažnog ličnog značaja. Prva kuća je jedna od kuća vatrenog trojstva, i kuća koja vlada našim ličnim identitetom. Dok Saturn tranzitira ovom kućom sve češće brinemo o načinu na se koji se predstavljamo drugim ljudima. Fizičko telo postaje predmet naše pažnje takođe – u zavisnosti od životnog doba natusa ovo se može pokazati kao period tokom kog osećate svu težinu svojih godina, ili je to faza tokom koje smo po prvi put u stanju da realnosagledamo svoje telo. Ovo je ujedno odličan period za promenu režima ishrane, za dijete, jednostavno jer je to period tokom kog se suočavamo sa realnim odrazom u ogledalu, a ne sa onim koji želimo da vidimo. Naš pogled na žvot je ozbiljniji nego ikada ranije, i dobija specifičnu odgovornu nijansu.
U početnoj fazi ovog stadijuma možete se osećati isfrustrirani, iznevereni, a tu je i nedostatak samopouzdanja. Možda ćete posegnuti za drugima u pokušaju da bolje ocenite sebe, tragajući za načinom koji bi podržao vaše samopouzdanje. Kada ovi pokušaju daju neodgovorajuće rezultate, osećaj privremene obeshrabrenosti je neminovna posledica. Ipak, budite uvereni da će Saturn ponovo raditi na ovim osećanjima tokom svog tranzita kroz I kuću, uz vašu pomoć sve dok ne dostignete tačku u kojoj posedujete snažniji osećaj za sebe same. Ovaj tranzit ima za cilj da transformiše vaš osećaj samouverenosti do tačke u kojoj preispitujete izvore svog samopouzdanja, i otkrivate snažnu bazu za oslanjanje na sebe same. Saturn u ovom tranzitu želi da se otarasite svih polovičnih izvora samouverenosti. Iluzije o sebi, o svom telui ličnim sposobnostima neće nadalje biti tolerisane. Okončanje ovog rezultata je novoizgrađeni identitet i realistično poimanje sebe samog. Po pitanju karijere i poslovnih projekata, očigledni signali predstojećeg napredovanja će izostajati, ali sve što činite tokom ovog tranzita će postaviti temelje za budući uspeh i napredovanje.

Saturn u tranzitu kroz II kuću natalnog horoskopa
Dok je introspekcija u izvesnoj meri naglašena tokom Saturnovog tranzita kroz I natalnu kuću, njegovo kretanje kroz II kuću ukazuje na novi stadijum sticanja zaliha kao posledicu produktivnosti, samopoštovanje i finansijske teme. Ovaj stadijum života je često ispunjen napornim radom, te je poznat i kao najpraktičniji period u našim životima. Finansijski uspeh može biti značajan, ali je generalno put do njega naporan i teško dostižan. Ovaj tranzit se tradicionalno povezuje sa finansijskim gubicima, ali je u stvarnosti reč o samoj percepciji - skloni smo da razmatramo sosptvenu efektivnost, i najčešće smo veoma nezadovoljni napredovanjem. U suštini, dobici mogu biti spori, a iznenadni povoljni obrti se ne očekuju pri ovom tranzitu. Svrha ovog tranzita je da probudi povezanost između vas samih i vrednovanja sebe, između onog što ste proizveli za stvaran svet i što ćete dobiti zauzvrat. Kao i kod svih Saturnovih tranzita, spoljni utisak je da će natus tragati za potvrđivanjem od drugih, i pronaći da ne dobija dovoljno zauzvrat. Inicijalni osećaj nedostatka podrške je obeshrabrujući (najčešći zaključak je "Radio sam tako naporno, i šta sam mdobio zauzvrat?"), ali vas ovaj tranzit vodi napred, ka tome da naučite da pogledate duboko u sebe sa potpuno novom jasnoćom i realizomom, i odatle izvučene svu neophodnu snagu. Radićete na sopstvenoj efektivnosti, i po prvi put biti u stanju da sagledate šta vas to sprečava da postignete željene rezultate. Izazov sa ovim aspektom je uhvatiti novo stečeno i novo tek definisano samopouzdanje koje ste stekli iz Saturnovog tranzita kroz I kuću, i primeniti ga u ovom relanom svetu.
Saturn u tranzitu kroz II kuću natalnog horoskopa
Dok je introspekcija u izvesnoj meri naglašena tokom Saturnovog tranzita kroz I natalnu kuću, njegovo kretanje kroz II kuću ukazuje na novi stadijum sticanja zaliha kao posledicu produktivnosti, samopoštovanje i finansijske teme. Ovaj stadijum života je često ispunjen napornim radom, te je poznat i kao najpraktičniji period u našim životima. Finansijski uspeh može biti značajan, ali je generalno put do njega naporan i teško dostižan. Ovaj tranzit se tradicionalno povezuje sa finansijskim gubicima, ali je u stvarnosti reč o samoj percepciji - skloni smo da razmatramo sosptvenu efektivnost, i najčešće smo veoma nezadovoljni napredovanjem. U suštini, dobici mogu biti spori, a iznenadni povoljni obrti se ne očekuju pri ovom tranzitu. Svrha ovog tranzita je da probudi povezanost između vas samih i vrednovanja sebe, između onog što ste proizveli za stvaran svet i što ćete dobiti zauzvrat. Kao i kod svih Saturnovih tranzita, spoljni utisak je da će natus tragati za potvrđivanjem od drugih, i pronaći da ne dobija dovoljno zauzvrat. Inicijalni osećaj nedostatka podrške je obeshrabrujući (najčešći zaključak je "Radio sam tako naporno, i šta sam mdobio zauzvrat?"), ali vas ovaj tranzit vodi napred, ka tome da naučite da pogledate duboko u sebe sa potpuno novom jasnoćom i realizomom, i odatle izvučene svu neophodnu snagu. Radićete na sopstvenoj efektivnosti, i po prvi put biti u stanju da sagledate šta vas to sprečava da postignete željene rezultate. Izazov sa ovim aspektom je uhvatiti novo stečeno i novo tek definisano samopouzdanje koje ste stekli iz Saturnovog tranzita kroz I kuću, i primeniti ga u ovom relanom svetu.

Saturn u tranzitu kroz III kuću natalnog horoskopa
Ovaj tranzit označava vreme tokom kog kada u prvi plan izbija način putem kog ste sarađivali sa ljudima koji vas okružuju. Takođe, postaje očigledno i koliko ste u stanju da upravljate informacijama, da ih stičete i raspoređujete. Nova vrsta pritiska je A new kind of pressure is proizvedena – nije više pitanje vaše ličnosti, niti vaših sredstava kao što je bilo tokom tranzita Saturna kroz I i II kuću. Ovaj pritisak je više usmeren na vaše mentalne izvore. Možete osećati pritisak da proizvodite ideje, ali i da ih učinite primenljivim. Izvesna trezvenost u vašim stavovima je karakteristična za ovu fazu, kao što se može reći i da je došlo vreme za brige. Izgleda da poznanici i rođaci blokiraju vaš razvoj na određeni način, i kao rezultat toga navedeni odnosi postaju napetiji nego inače. Iako postoji želja da stičete kontakte, sada ste primarno okupirani učenjem, i može delovati da je zaludno ćaskanje čist gubitak vremena. Osećate neobičan pritisak za strukturiranjem sopstvenog vremena i usmeravanjem napora, i potrebu da srežete svu komunikaciju koja izgleda da nije neophodna. Povremeno ćete se osećati preplavljeni zadacima, birokratskim teškoćama, i sličnim ometanjima iz dana u dan. Kako se Saturn kreće ka IC-u (vrhu IV kuće), postajaće sve jasniji osećaj neophodnosti i brige, kao da predosećate da se neke situacije u vašem životu neminovno kreću u pravcu okončanja. Do kraja ovog tranzita osećaćete da ste savršeno zaslužili dublji smisao za razumevanje, fokusiranje na informacije i komunikaciju koju zaista možete efektivnije koristiti u realnom životu.

Saturn u tranzitu kroz IV kuću natalnog horoskopa

Označava period tokom kog ćete se baviti unutrašnjim promenama. U terminima spoljnih manifestacija, ovaj tranzit može biti jedan od najočiglednijih od svih Saturnovih tranzita. Ipak, pred samo okončanje Saturnovog prolaza kroz IV kuću, a sasvim sigurno i nakon toga, prepoznaćete ovaj stadijum kao jedan veoma kritičan, tokom kog ste izgradili neke lične osobine, i psihološke razvoje. Tokom ove faze radićete na jačanju sopstvenog identiteta, istražujući svoje korene (odakle potičete), pa kada Saturn započne svoj tranzit kroz V kuću, biti spremni da razlikujete sebe od drugih, ulažući u rad na sopstvenom egu. Za sada ćete se suočiti sa temam okruživanja koje vas povezuju sa prošlošću. Ponekada se ovo manifestuje kroz bukvalnu reorganizaciju vašeg doma. Selidba nije povezana sa ovim tranzitom kao što bi naprimer, Uran na to ukazao ako bi tranzitirao preko IC-a. Ukoliko se kretanje dogodi osetićete otpor prema tome. Ovo nije vreme kada ćete se osećati naročito hrabri u spoljašnjem svetu. Ipak, reorganizacija vašeg doma i što je još značajnije, u vašoj duši, otelotvoriće pravu prirodu ovog tranzita. Mnogi će proći kroz doslovno “prolećno čišćenje” u sebi. Ograničenja koja dolaze od ranih porodičnih reakcija biće iznete u prvi plan. Za početak, može biti frustracije sa rokovima u vašem životu, i načinima kojima ste ograničili svoje mogućnosti što je posledica ranih obrazaca. Osećaj usamljenosti i nedostatka podrške u životu može domnirati u ranim fazama ovog tranzita. Ponekad, odlaganja i usporavanja ćete uiskusiti i u oblastima zdravlja, pokretljivosti i karijere. Kako se Saturn kreće bliže V kući, izvestan osećaj nadmoći će vas osnažiti.

Saturn u tranzitu kroz V kuću natalnog horoskopa
Sa Saturnom koji prolazi kroz kuću kreativnosti, možete se osetiti ograničenim, osetićete nedostatak unutrašnje iskre ili hrabrosti. Kako zabavljate i prihvatate sebe, kao i teme okruženja – kako upravljate sopstvenim egom izbijaju u prvi plan. Do kraja ovog tranzita trebalo bi da da imate snažniji osećaj svrhe, i usavršeniji ego. Šta vas to čini jedinstvenim? Kako upravljate svojim ponosom? Koji su vaši kreativni talenti? Da li ste radili dovoljno vredno kako biste se sada "pokazali ozbiljnim"? Ovo su teme sa kojima ćete se suočiti tokom ovog tranzita. Do perioda u kom će Saturn ući u vašu VI kuću, trebali biste imali snažan osećaj o tome šta vas to čini drugačjijima od ostalih, i veoma čvrsto uverenje u sopstvene kreativne talente. Mnogi ljudi prolaze kroz period ponovnog ocenjivanja sopstvenih talenata, smatraju'i da su ih ranije uludo trošili, i kako sebe mogu izraziti na praktičniji i svrsishodniji način. Peta kuća je takođe povezana sa ljubavlju i pažnjom koju primamo od drugih. Teme sa kojima ćete se suočiti tokom ovog perioda su i koliko zaslužujete posebnu pažnju od drugih. U početku se možete osećati nevoljenim, ili možda zapostavljenim, ignorisanim. Dok učite lekcije ovog tranzita, trebali biste naučiti i da volite sebe, da budete ponosni na sebe. Posmatračima će izgledati da bildujete sopstveni ego, i u početku će izgledati da uporno izostaju rezultati. Naučićete tokom ovog tranzita da se oslonite na sebe, da se oslonite na to što zaista jeste, a ne samo na ono što drugi vide u vama.

©Jasmina Drašković
avatar
Maki

Broj poruka : 52
Godina : 38
Локација : Srbija
Datum upisa : 31.10.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Tranzit Saturna

Počalji  zelena dolina taj Sre Jun 02, 2010 5:25 pm

meni će uskoro doći u I kuću pa evo imam nesto:
"
Tijekom tranzita Saturna tom kuæom uspostavlja se novi red nakon što se prethodni, za Saturnova boravka u 12.kuæi, rastoèio. Dok Saturn tako napreduje i potom dolazi u konjukciju s ascedentom, èesto doživljavate nešto što vas prizemljuje, što vas navodi na shvaæanje posljedica ranijeih aktivnosti i prošlih obrazaca ponašanja, te da vas to, prema tome, može natjerati da preuzmete više odgovornosti za sebe i svoje djelovanje nego što je bilo u prošlosti. Redovito vas neka vanjska okolnost sili na to da se suoèite s neposrednim èimbenicima ili situacijama koje ste u prošlosti vjerojatno zapostavljali ili ih uzimali kao gotove stvari. Takva vrsta iskustva jest poèetak dugotrajne faze približavanja shvaæanju nekih važnih istina o sebi. Kako je veæina ljudi u to vrijeme svjesnija vlastitih pogrešaka i potrebe za buduæim razvojem, to je i èesto razdoblje aktivna traganja za informacijama od drugih kako bi se stekla jasnija slika o tome što pojedinac zapravo jest. Ta se povratna informacija može tražiti u prijatelja, no èesto se zbiva i u obliku odlaska savjetodavcu, psihijatru, astrologu ili kojoj drugoj vrsti terapeuta. Ukratko, to je razdoblje u kojem se postaje mnogo svjesniji o samome sebi, razdoblja pokušaja stjecanja perspektiva u onome kakvu vrstu sebeželite stvoriti, te razdoblje u kojem se to novo Ja poèinje graditi usredotoèenim naporom i poštenom samoprocjenom. To je razdoblje kojem se raumnom ozbiljnošæu poklanja pažnja samome sebi, vrijeme u kojem sebe možete upoznati dublje no ikad ranije, te vrijeme u kojem æete nauèiti više o individualnim sposobnostima. Saturnov tranzit kroz 12. i 1. kuæu èesto predstavlja razdoblje osobnih kriza, obnavljanja procesa koji može potrajati i više godina. Tijekom èitavog tog razdoblja stara se osobna struktura nepovratno ostavlja pozadi, ali svojstva nove strukture i novog naèina na koji æete pristupati životu i iskazivati sami sebe u mnogome ovisi o razini poštenja kojom se u to vrijeme suèeljavate sami sa sobom. Po mom mišljenju cijelo to razdoblje kada sa Saturn nalazi u 12. i 1. kuæi mora se promatrati kao jedna od glavnih tranzicijskih faza i kao sastavni dio svaèijeg života, pa se stoga može savjetovati da se u obzir uzme odnos znaèenja Saturna u 1.kuæi prema Saturnovu tranzitu kroz 12. kuæu umjesto da se svaka faza promatra kao zasebno razdoblje.

Za opis Saturna u 1.kuæi podesan je izraz ¨okupljanje¨ jer se-dok Saturn napušta 12. kuæu-pojedinac èesto osjeæa kao novoroðeno dijete, otvoreno svemu, beskrajno znatiželjno, ali bez discipline i definitivne strukture vlastite osobnosti. Novi potencijali koji se pojavljuju u fazi 12. kuæe još nisu integrirani u koherentnu funkcionalnu cjelinu. Kako vam Saturn ulazi u 1. kuæu, èesto osjeæate potrebu da postanete netko, da aktivno radite na vlastitu razvoju i da ne ostajete na otvorenom-ali pasivnom-stanju postojanja što ga simbolizira 12. kuæa.
Èovjek se tada èesto laæa znatnog napora za uoblièenjem novog smisla identiteta, nove, dublje razine povjerenje, a kako se Saturn približava 1. kuæi, pojedinac æe èesto doživljavati ili susretati nekoga tko ga pojaèanom jasnoæomvodi prema iskustvu razumijevanja vlastite cjeline. To novo osjeæanje cjelovitosti i nutarnje snage temelji se na dubljem osjeæanju trajnih vrijednosti i veæeg smisla za osobnu odgovornost i suštinsku individualnost.

Dok Saturn prelazi Ascedent i zadržava se u 1. kuæi, èesto su naznaèene i fizièke promjene. Uobièajeno je tako gubljenje težine, ponekad èak do toèke da se izgleda mršavo. Fizièka energija je èesto sasvim niska i manifestira se kao zamor, loša probava, a ponekad kao i osjeæaj potištenosti. Pa ipak treba shvatiti da je to razdoblje maksimalnih izgleda za izgraðivanje novog tijela baš kao i nove osobnosti, ali ta izgradnja zahtijeva disciplinu, zaštitu i mnogo rada. Viðam robusne i zdrave ljude kako se u vrijeme tog tranzita troše na ništavnost ako ne poduzmu korake prema popravljanju zdravstvenih navika i discipliniranju novog života i prehrambenih navika. No, jednako sam viðao kako nejaki i boležljivi ljudi za tog razdoblja poduzimaju zdravstveni režim što ima za posljedicu odlièno zdravlje, zališna energija èek i prije nego što Saturn izaðe iz 1. kuæe.
Drugim rijeèeima, Saturnov tranzit 1.kuæom može se smatrati kljuènom fazom Saturnova kruga jer je to razdoblje života u kojem zapravo od sebe kreiramo novu osobu kakvom želimo biti i shvaæamo kakvu osobu od nas zahtijeva vlastita karma. Zbog toga æe sve pojedinèeve aktivnosti i bavljenja u vanjskom svijetu u ostatku 29-godišnjeg ciklusa rasti izravno iz vrijednosti kojima se osoba posveæuje, te iz one vrste karaktera koji je izgraðen u tom razdoblju. Saturnov tranzit 1. kuæom svakako se može smatrati i ¨razdobljem tame¨ u tom smislu da se tada pozornost obraæaprvenstveno sebi umjesto da se pojedinac aktivno ukljuèi u glavna zbivanja i akcije koje bi ostali spremno prihvatili (mada i u tome ima iznimaka).
Ali dakako, gotovo je redovito potrebno da se pojedinac okrene sebi do neke mjere povuèe oz sudjelovanja u vanjskom svijetu u vrijeme svakog razdoblja naglašene osobne transformacije i ubrzana rasta. Valja istaknuti i to kako je uobièajeno da osoba baš u to vrijeme poène raditi na nekom studiju, podruèju zanimanja ili na nekom dalekosežnom cilju koji æe mu vjerojatno prerasti u stalno zanimanje ili u glavnu ambiciju jer mu se upravo planet ambicije i karijere, Saturn, nalazi u kuæi novog poèetka, 1.kuæi. Ono što su nekad bile glavne ambicije i dalekosežni ciljevi sada redovito propada ili se, dok je Saturn u 12. èini ispraznim, sve dok se novi ciljevi i interesi poziva ne poènu uoblièavati kad Saturn poèene tranzit 1. kuæom. Èesto nije lako shvatiti da æe takvi novi interesi kasnijih godina morati odigrati tako znaèajnu ulogu u glavnim aktivnostima iako se poèesto èini da pojedinca nešto vodi prema specifiènim tipovima posla, èak i ako osjeæa krajnji otpor prema izazovima takvih aktivnosti. Konaèno, Saturn se èesto osjeæa kao ¨prst sudbine¨ koji seže u živote, a to je samo još jedna instancija njegove uloge u definiranju buduæih orijentacija."
avatar
zelena dolina

Broj poruka : 275
Godina : 47
Локација : Beograd
Datum upisa : 11.11.2009

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Tranzit Saturna

Počalji  luna taj Pon Jul 19, 2010 3:15 pm

Uskoro tranzit Sa kroz 12 kucu (od 12 jos 1 stepen). Prvi tranzit Sa kroz 12 bio je prilicno bolan, iako sam tada imala 10-12 godina, prevazisla sam te probleme ali taj tranzit je kasnije obelizio moj zivot. Kako je Sa vladar IV najveca ogranicenja su bila iz porodice. Kako se priblizava ovaj tranzit sve vise preispitujem sebe svoje ciljeve, imam nekakav cudan osecaj da zavrsavam jedan ciklus mog zivota. Prvi znacajnij tranzit nakon ulaska Sa u 12 je Sa0Ur. Istovremeno Ur i Ju tranzit u VI najavljuju promene uz ogranicenje Sa u 12.

luna

Broj poruka : 25
Datum upisa : 28.07.2009

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Tranzit Saturna

Počalji  Astrotanja taj Pon Jul 19, 2010 3:31 pm

Luno, o tranyitima Saturn kroz kuće imaš pisano dosta na forumu, pa pokušaj da pronađeš. Ukratko 12. kuća se odnosi i na potisnuto, skirveno, podsvesno, na snove, na zatvorene institucije, daleke predela i sl. Saturn može uvećati strahove, stvoriti u utrašnje blokade, doneti pesimizam, uticati nepovoljno na spavanje i slično. Ono što je bitno je da pronađeš način da se odupreš strahovima, kako oni ne bi delovali nepovoljno na tvoju psihu, posebno da sama sebi ne budeš najveći neprijatelj, kada Saturn bude u konjukciji sa Uranom. Ako ne možeš sama,traži pomoć od drugih. Nemoj da se ne izoluješ i prestrašiš, već nastoj da uporno probijaš unutrašnje strahove, ograničinja, kočnice. Tu smo i mi da ti pomognemo svojim iskustvima i ponekim savetom. Smile
avatar
Astrotanja

Broj poruka : 4220
Godina : 53
Datum upisa : 22.10.2008

Pogledaj profil korisnika http://www.astrotanja.rs

Nazad na vrh Ići dole

Re: Tranzit Saturna

Počalji  Dunja taj Pon Jul 19, 2010 9:56 pm

Moze li mi neko reci kojom kucom meni trenutno tranzitira Saturn?? Embarassed

tnx
avatar
Dunja

Broj poruka : 295
Datum upisa : 22.11.2009

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Tranzit Saturna

Počalji  Gost taj Pon Jul 19, 2010 10:43 pm

Dunja ::Moze li mi neko reci kojom kucom meni trenutno tranzitira Saturn?? Embarassed

tnx
Sa je jos uvek u Devici, a meni nesto ne otvara Tvoju kartu, pa vidi koje ti je polje. Na samom kraju je sada. Wink

Gost
Gost


Nazad na vrh Ići dole

Re: Tranzit Saturna

Počalji  Astrotanja taj Uto Jul 20, 2010 12:08 am

Dunja drugom kućom ti tranzitira Saturn. sunny
avatar
Astrotanja

Broj poruka : 4220
Godina : 53
Datum upisa : 22.10.2008

Pogledaj profil korisnika http://www.astrotanja.rs

Nazad na vrh Ići dole

Re: Tranzit Saturna

Počalji  Dunja taj Uto Jul 20, 2010 12:57 pm

Astrotanja ::Dunja drugom kućom ti tranzitira Saturn. sunny

tnx Tanjice... king
avatar
Dunja

Broj poruka : 295
Datum upisa : 22.11.2009

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Tranzit Saturna

Počalji  da igual taj Sre Sep 01, 2010 8:17 pm

Astrotanja ::Luno, o tranyitima Saturn kroz kuće imaš pisano dosta na forumu, pa pokušaj da pronađeš. Ukratko 12. kuća se odnosi i na potisnuto, skirveno, podsvesno, na snove, na zatvorene institucije, daleke predela i sl. Saturn može uvećati strahove, stvoriti u utrašnje blokade, doneti pesimizam, uticati nepovoljno na spavanje i slično. Ono što je bitno je da pronađeš način da se odupreš strahovima, kako oni ne bi delovali nepovoljno na tvoju psihu, posebno da sama sebi ne budeš najveći neprijatelj, kada Saturn bude u konjukciji sa Uranom. Ako ne možeš sama,traži pomoć od drugih. Nemoj da se ne izoluješ i prestrašiš, već nastoj da uporno probijaš unutrašnje strahove, ograničinja, kočnice. Tu smo i mi da ti pomognemo svojim iskustvima i ponekim savetom. Smile

ej tanja,

a šta ako osobi SA tranzitira stelium (ME, VE, SA, PL, SO) u 12. kući - ali te planete natalno prave lep sekstil sa planetama u 2. polju
jel tad tranzit također skroz negativan?
chart: http://tinypic.com/view.php?pic=11vmrmd&s=7

da igual

Broj poruka : 19
Datum upisa : 18.04.2010

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Tranzit Saturna

Počalji  zvjezdica taj Sub Sep 11, 2010 4:13 am

Trebala bih pomoć Smile

Meni će tranzitni saturn sjesti na VE i Me na 18* vage i na SO na 22*....

Sad sam vidjela da će tranzitni saturn doći do 17* vage i krenut retro...da li će to utjecat na moje VE I ME na 18* ili ne? što se može događati? to je početak 2. mjeseca 2011...VE mi je vladar 7 polja pa mi je bitno Smile

Također, gatara mi je spominjela za ovu godinu da ću na nekom putu upoznati muškarca koji će mi biti budući i koji mi je suđen, ali d aću tek krajem godine ja odlučit stupit u vezu snjim je ru počektu neću biti zainteresirana...e sada taj put s enije dogodio jer odgađam sve za sljedeću godinu što sam poslvono trebala odraditi neke humanitarne stvari....

I pogledam u tranzite za 1. jul 2011... i vidim JUpiter na mom DC-u tranzitni...okrenem tranzite za kraj 2011, SA na veneri, a tranzitni JU retro oko omog DC-a...da nije ona fulala godinu, pa to bude sljedeće? Very Happy
avatar
zvjezdica

Broj poruka : 8
Datum upisa : 02.05.2010

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Tranzit Saturna

Počalji  Alijatan taj Sub Sep 11, 2010 9:36 am

Da li neko ima iskustva sa tranzitnim saturnom u konjukciji sa natalnim plutonom u vagi u 11. kuci? Istovremeno saturn pravi trigon sa natalnim merkurom i venerom u vodoliji u trecoj, kao i kvadrat sa natalnim saturnom u raku u osmoj. Uskoro bi trebala da se razresi moja poslovna situacija, pa se pitam kako bi ovi tranziti mogli da uticu na moju karijeru.
Hvala sunny Smile

Alijatan

Broj poruka : 4
Datum upisa : 11.09.2010

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Tranzit Saturna

Počalji  Rebeka taj Sre Sep 15, 2010 8:47 pm

Oh...taman za šestu kuću ništa ne piše, a Saturn mi šeta (praznom) šestom kućom.
avatar
Rebeka

Broj poruka : 46
Godina : 27
Datum upisa : 28.11.2009

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Tranzit Saturna

Počalji  DzindzerSumadinka taj Pet Sep 17, 2010 3:28 am

Pozdrav svima, ja sam takodje nova i slucajno sam vas nasla, odlicni ste Smile Ono sto me interesuje kao laika jeste : Kakva je ovo igranka u mojoj trecoj kuci i moze li mi neko pomoci oko nje jer mi se cini da nemam snage da to izguram sama...saturn ide preko celog stelijuma u mojoj trecoj...unapred se zahvaljujem nekoj dobroj dusi Crying or Very sad
avatar
DzindzerSumadinka

Broj poruka : 20
Локација : Beograd
Datum upisa : 17.09.2010

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Tranzit Saturna

Počalji  Gost taj Pet Sep 17, 2010 1:35 pm

DzindzerSumadinka ::Pozdrav svima, ja sam takodje nova i slucajno sam vas nasla, odlicni ste Smile Ono sto me interesuje kao laika jeste : Kakva je ovo igranka u mojoj trecoj kuci i moze li mi neko pomoci oko nje jer mi se cini da nemam snage da to izguram sama...saturn ide preko celog stelijuma u mojoj trecoj...unapred se zahvaljujem nekoj dobroj dusi Crying or Very sad
Draga Sumadinka, veliki pozdrav za Tebe i Dobrodosla nam forum Astrotanja. sunny

Oko tranzita Sa dosta pise na forumu(i oko njega flower ), ali mislim da je najbitnije da svaka osoba koja oseti kontakt Sa preko neke planete u natalu da nam pomoc na koji nacin je kod nje uticao, sta joj je odneo a sta doneo.
Kako Vi imate specificnu situaciju polozaj Marsa na stepenu 4`41, Viste vec osetili pocetkom godine Saturnov prelaz preko ove planete u 3 polju, jer je Sa bas sa ovog mesta negde 14.januara 2010god.krenutu retro(unazad) hodom i vratio se u Devicu.
Pa da li ste tada ili u periodu ispred malo(15-30dana) iskusili ili Vam se desilo nesto sto ste zapamtili? Postoji i mogucnost da je Sa tada nesto zaceo ili naceo, pa je ovaj period izmedju(do sad) za Vas imalo nekih otezavajucih okolnosti, na polju komunikacije ili s nekom osobom iz kuce.
Nadam se da ce VAm Tanja pojasniti malo bolje. Ali ne brinite, izguracemo zajedno. A moja odgovornost je da Vas uputim jos jednom vezano za to kako dozivljavate sve, na textove o Mesecu u Skorpiji, a toga imate dosta na nasem forumu. Narocito bih Vam preporucila, a znam da hocete uziveti se u tome kako nasa clanica Alea opisuje Mesec u Skorpiji(koje inace imamo mnoge Rolling Eyes ) Exclamation

Gost
Gost


Nazad na vrh Ići dole

Re: Tranzit Saturna

Počalji  DzindzerSumadinka taj Sub Sep 18, 2010 12:47 am

Draga Mila, najpre hvala a odmah sledi i odgovor, u januaru sam zavrsila kurs koji sam odavno zelela da zavrsim, dala mnogo para za njega, obecavali su mi pre upisa da ce mi biti upisan u radnju knjizicu (sto se nije desilo), mogu s tom diplomom da radim sama i otvorim svoje preduzece (usluge). Inace, ceo radni vek sam provela radeci u medijima, koji su mi mnogo znacili, dokazivala sam se tu iskljucivo svojim trudom ali nikada nisam bila adekvatno nagradjena ( i finansijski i moralno), uvek sam radila sa losim ljudima (nije uopste cudno za medije u srbiji a i sire) radila sam s ljudima koji su se gurali u karijerama a nisu znali prostoprosirenu recenicu da sastave dok sam ja uvek bila u pozadini. Nisam takva da me to interesuje ali nekad nepravda bas ume da zaboli, posebno sada u ovom periodu mi je doslo da taj posao (iako ga volim svim srcem) Batalim za Sva Vremena...da odem negde gde nema nikoga, ljudi, guzve, medija, interneta, verskih i nacionalnih pitanja, da gajim maline ili sljive ili gljive Smile Salu na stranu, to je to...Udata sam, imam dvoje dece...Medjutim i brak ne dozivljavam kao ostali...srecom moj muz ima sunce u sedmoj u biku tako da on nosi brak na svojim plecima, ja bih najradije bila slobodna zauvek, niko nije zadovoljio moje kriterijume... pale
avatar
DzindzerSumadinka

Broj poruka : 20
Локација : Beograd
Datum upisa : 17.09.2010

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Tranzit Saturna

Počalji  Gost taj Sub Sep 18, 2010 7:36 pm

Samo da se nadovezem...kratko - mediji ali i javni neprijatelji su 7 polje su kod Vas usko povezani. pa nije ni cudo zasto ste se odlucili za to cime se bavite. Kako je Vama na 7 polju Vodolija i nepredvidivi Uran, koji je "by the way" u losijim ili izazovnijm aspektima, a konjukciji sa Merkurom, i citavo Vase 3 polje koje se odnosi na komunikaciju toliko naglaseno, i pritom pod "gazenjem" tranzitnog Sa, jedino sto mogu da Vam kazem da Vam se u "pravo" vreme desava ono sto mora da bi iz svega izasli kao "pobednik".
Ono cemu Vas Saturn uci je uparvo disciplina prema sebi.
~Toliko Vam je naglasena 3 kuca, polja komunikacije, kao meni 7 polje...i verujte svako na svom polju dozivljava sazrevanje, poteskoce, muke ...

Gost
Gost


Nazad na vrh Ići dole

Re: Tranzit Saturna

Počalji  jassna taj Sre Sep 29, 2010 3:18 am

Meni Sa prelazi kroz 11.polje..

Danas sam plakala i patetisala..Ja u svom lokalu, ulazi ona koleginica koja me je toliko povredila na bivsem poslu (pisala sam o tome), hoce da se pomirimo..Meni se nesto steglo u grlu, toliko mi je bilo tesko..Da mi osoba za koju sam se toliko vezala i kojoj sam toliko pomogla zabije noz u ledja..Izbacila sam je napolje i rekla joj da mi vise ne prilazi jer cu je nasamarati..E, takva sam ja-jaka na recima, a ovamo cmizdrim..

Pocistio mi je ovaj Sa sve lazne prijatelje (nisam sa svima prekinula kontakt, ali sam ih stavila na svoje mesto), ostavio mi je samo jednu prijateljicu iz detinjstva i tri iz Gimnazije, ali ja njih vise i ne gledam kao prijateljice, vec kao sestre..Ali, iako znam da su ovi ostali bili lazni, nekako mi je zao..

Konjukciju mog natalnog Ma i Sa osecam jos uvek, sto se tice nekih stvari ruke su mi jos uvek vezane, usporava me..Ma mi je vladar 6.polja, imam nekih ogranicenja sto se tice mog biznisa koji sam skoro zapocela, neke stvari jos uvek ne mogu da sprovedem u delo, pa moram biti puno strpljiva sa ljudima sa kojima radim..

Tranzitni Sa mi je u konjukciji sa natalnim Sa..Ne znam sta ce mi to doneti? Moze li mi neko reci?

jassna

Broj poruka : 187
Datum upisa : 16.12.2009

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Tranzit Saturna

Počalji  Gost taj Sre Sep 29, 2010 3:31 am

Dear Jasna, pa nije ti jos na natalnom Sa, inace to je prvi Saturnov povratak, a kazu i najtezi ... Wink
Tebi cisti prijatelje, a meni(ili bolje reci ja ih cistim, ne Sa - ali njegovo dejstov) nepriajtelje Rolling Eyes . Istina je da sam uvek znala da su ljudi iz moje svakodnevice(a tu treba razaznati kako je i vladar 3 i 10 u natalnom 6) to sto jesu. Danas smo pisale malo i o aspektu Ve/Ne, pa sam se dodala medju ekipu koja zna i pored svega poznatog, malo(vise) idealizovati ljude. Ja ih vidim kao dlan(vladar 12 je Ne i Ju - tradicionalno) jer se medjusobno "gledaju'', a i Ju mi je u kuci "javnosti". Isto tako Mrkur kao vladar 6 polja je na samom kraju 6 i ima uticaja na 7-mo, pa opet ja pustam ali na kraju isterujem na videlo i guram ili pustam da se sami izguraju i pokazu ko su.
Vladar Ti je natalnog 3 polja, i mislim da ce te na neki nacin "podmalditi", vratiti u detinjstvo i neku blisku osobu koju si mozda tada "izgubila", kako je retro.
Inace, vise puta ce nam Sa prelaziti svoju natalnu poziciju. I kada sam ovo cula, samo sam prepoznala isitnsku podrsku SA. Neka te ne plasi. Pozz
sunny

Gost
Gost


Nazad na vrh Ići dole

Re: Tranzit Saturna

Počalji  venerica taj Sre Sep 29, 2010 11:03 am


Moje iskustvo sa Saturnovim povratkom nije uopste bilo lose, cak naprotiv....

Kako mi je SA u Raku u konjukciji sa IC-om u tom periodu sam zasnovala porodicu i samim time mi je nametnuo nove dogovornosti i model zivota.
Bukvalno sam zapocela jedan novi zivotni ciklus, sazrela sam i odrasla u potpunosti.
Iy ove perspektive, te zivotne promene koje su mi se desile SA povratkom ne bih okarakterisala kao teske, vec kao neophodne i kao prirodan sled stvari.

Licno, daleko teze mi je pao SA tranzit na licne planete, pre svega VE, a potom evo na MO. Narocito ovaj poslednji. Inicirao je neke teske dogadjaje usled kojih sam postala dosta depresivna, plačljiva i pesimistična. Naprosto sam imala utisak da se sav moj zivot svom tezinom srucio na mene i da cu podleci. Ukratko, jedan period beznadja i defetizma u kojem su mi dominantne misli bile da je moj zivot u 35. godini besmislen i zavrsen.
SA mi polako napusta MO0PL, tesko mi je jos uvek ali polako sagledavam period iza sebe i skupljam snagu za dalje. Polako se vracam sebi.

Kako obe imate stelijum u Vagi, znate da je znacajan period pred vama. Opirati se ne vredi, cekaju vas promene i "spolja i iznutra", docekajte ih spremne sa mislju da je to neminovan ciklus odrastanja. Ma koliko bolan bio, kada prodje bice vam savrseno jasno koliko je bio neophodan i neizbezan. sunny sunny


avatar
venerica

Broj poruka : 172
Datum upisa : 01.09.2009

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Tranzit Saturna

Počalji  jassna taj Sre Sep 29, 2010 3:46 pm

mila2710 ::Dear Jasna, pa nije ti jos na natalnom Sa, inace to je prvi Saturnov povratak, a kazu i najtezi ... Wink
Tebi cisti prijatelje, a meni(ili bolje reci ja ih cistim, ne Sa - ali njegovo dejstov) nepriajtelje Rolling Eyes . Istina je da sam uvek znala da su ljudi iz moje svakodnevice(a tu treba razaznati kako je i vladar 3 i 10 u natalnom 6) to sto jesu. Danas smo pisale malo i o aspektu Ve/Ne, pa sam se dodala medju ekipu koja zna i pored svega poznatog, malo(vise) idealizovati ljude. Ja ih vidim kao dlan(vladar 12 je Ne i Ju - tradicionalno) jer se medjusobno "gledaju'', a i Ju mi je u kuci "javnosti". Isto tako Mrkur kao vladar 6 polja je na samom kraju 6 i ima uticaja na 7-mo, pa opet ja pustam ali na kraju isterujem na videlo i guram ili pustam da se sami izguraju i pokazu ko su.
Vladar Ti je natalnog 3 polja, i mislim da ce te na neki nacin "podmalditi", vratiti u detinjstvo i neku blisku osobu koju si mozda tada "izgubila", kako je retro.
Inace, vise puta ce nam Sa prelaziti svoju natalnu poziciju. I kada sam ovo cula, samo sam prepoznala isitnsku podrsku SA. Neka te ne plasi. Pozz
sunny

Mila, a sto onda na astro.com pokazuje da su mi Sa u konjukciji? Zato sam ja to napisala, mada znam da je to aspekt kada se desi Sa povratak..Hajde mi, molim te pojasni ovo, i ja sam malo zbunjena bila kada sam videla..

jassna

Broj poruka : 187
Datum upisa : 16.12.2009

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Tranzit Saturna

Počalji  jassna taj Sre Sep 29, 2010 3:54 pm

venerica ::
Moje iskustvo sa Saturnovim povratkom nije uopste bilo lose, cak naprotiv....

Kako mi je SA u Raku u konjukciji sa IC-om u tom periodu sam zasnovala porodicu i samim time mi je nametnuo nove dogovornosti i model zivota.
Bukvalno sam zapocela jedan novi zivotni ciklus, sazrela sam i odrasla u potpunosti.
Iy ove perspektive, te zivotne promene koje su mi se desile SA povratkom ne bih okarakterisala kao teske, vec kao neophodne i kao prirodan sled stvari.

Licno, daleko teze mi je pao SA tranzit na licne planete, pre svega VE, a potom evo na MO. Narocito ovaj poslednji. Inicirao je neke teske dogadjaje usled kojih sam postala dosta depresivna, plačljiva i pesimistična. Naprosto sam imala utisak da se sav moj zivot svom tezinom srucio na mene i da cu podleci. Ukratko, jedan period beznadja i defetizma u kojem su mi dominantne misli bile da je moj zivot u 35. godini besmislen i zavrsen.
SA mi polako napusta MO0PL, tesko mi je jos uvek ali polako sagledavam period iza sebe i skupljam snagu za dalje. Polako se vracam sebi.

Kako obe imate stelijum u Vagi, znate da je znacajan period pred vama. Opirati se ne vredi, cekaju vas promene i "spolja i iznutra", docekajte ih spremne sa mislju da je to neminovan ciklus odrastanja. Ma koliko bolan bio, kada prodje bice vam savrseno jasno koliko je bio neophodan i neizbezan. sunny sunnyPa da, znam ja da cu biti tugaljiva kada mi Sa bude prelazio preko Mo, ali znas kako? Ja se sve nesto nadam, bicu nostalgicna zato so cu biti daleko od kuce, tj. bicu tamo negde daleko preko okeana, pa cu patiti za Srbijom sunny

Jao meni, ubih se ovde od posla, a misli su mi daleko, daleko..Samo cekam da neke stvari dodju na svoje mesto i da odem van zemlje, ali preko okeana..Ta ideja me nikada ne napusta, cak i kada mi u Srbiji bas dobro ide..Vuce me nesto da zbrisem, ne umem to da objasnim..Ja se nadam da ce mi tranzit Sa kroz 12. upravo to doneti

jassna

Broj poruka : 187
Datum upisa : 16.12.2009

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Tranzit Saturna

Počalji  Gost taj Sre Sep 29, 2010 4:00 pm

Ja verujem da njegovo delovanje pocinje ranije, ali iskustvo svakog ponaosob ce reci za sebe. Ne znam sta pokazuje program, ali vidim na kom stepenu stoji natalni i da si nesto mladja od mene...

Gost
Gost


Nazad na vrh Ići dole

Re: Tranzit Saturna

Počalji  alianna034 taj Sre Sep 29, 2010 4:32 pm

Dragi moji, Saturn , veliki (M)ucitelj mene je blokirao od druge polovine 2007. godine...Nista, ama bas nista mi nije islo za rukom, ni fakultet, ni prijateljstva, ni pare , desi mi se prekid veridbe, ma haosssss jednom recju, izgubila sam samopouzdanje, postala depresivna, hladna prema svima...... e od pocetka 2010 neke stvari se vracaju u normalu...sad mi tranzitira osmom kucom, nadam se da ce biti lakse sve samo kad je napustio sedmu Smile

alianna034

Broj poruka : 11
Godina : 33
Локација : kragujevac
Datum upisa : 05.09.2010

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Tranzit Saturna

Počalji  Milica taj Sre Sep 29, 2010 11:55 pm

Meni je period tranzitiranja preko Meseca u 12. kao vladara Ascedenta bio veoma težak.
Još teži je bio period kad mi je SA tranzitirao kroz 1. polje i bio u kvadratu sa SO i MA.

E, sad se polako vraža na natlnu poziciju (u četvrtoj je kući), i mogu vam reži da me je baš poteralo.
Ne mene lično, nego ljude iz mog bliskog okriženja.

Prvo, dok je bio na samom izlasku iz Device, pravio je opoziciju na Merkura, kao vladara 3. polja- SESTRA.
Teškoće u njenom životu koje su se manifestovale potpuno čim je ušao u znak Vage.

Čim je stao na 0 Vage, prvi put- ja sam se totalno emotivno ohladila prema dečku s kojim sam bila tri godine. Dok je još bio u aspektu, veza je i pukla

Pa je taj isti aspekt doneo probleme sa bakom. Ujak, a njen sin je na samrti i normalno, žena teško proživljava, a ja sam trenutno sa njom u Nemačkoj jer ujak tu živi, a ona hoće s njim da provede njegove poslednje dane života. A kako joj je 81 godina, ja sam morala da krenem s njom.

Eto kako Saturn uozbiljava...videćemo šta će dalje da donese.
avatar
Milica

Broj poruka : 614
Локација : brdo
Datum upisa : 13.09.2009

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Tranzit Saturna

Počalji  Gost taj Čet Sep 30, 2010 12:25 am

Odakle da pocnem Rolling Eyes ...a mislim da je tek pocelo, pa bolje da ne krecem. Wink

Gost
Gost


Nazad na vrh Ići dole

Re: Tranzit Saturna

Počalji  Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Strana 1 od 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Sledeći

Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu